cefad

Ποίοι Είμαστε

Γιατί μαθήματα on line

Τα τμήματα μας

Οι δικοι μας Tutor

Μπές σε ένα μάθημα demo

Εγγραφές

Info

Istituto Italiano di Cultura Salonicco

HOME

 

 

 

Per gli iscritti

Entra nei corsi

 

Τα τμήματα μας

  1. Τμήμα ιταλικής γλώσσας για την προετοιμασία για το επίπεδο Β2. Diploma di Lingua Italiana o Celi3

    Είναι ένα τμήμα που απευθύνεται σε όσους έχουν γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες καθημερινές υποχρεώσεις όλων μας, το IIC προσφέρει την προετοιμασία για το Δίπλωμα Ιταλικής Γλώσσας Επιπέδου Β2 και για το CELI3 μέσω μαθημάτων on line που εποπτεύονται από εκπαιδευτές του Ινστιτούτου.

Μεθοδολογία
Υιοθετείται μια προσέγγιση επικοινωνιακού τύπου με τους ακόλουθους άξονες:

  1. ο σπουδαστής αποτελεί επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας
  2. Ο καθηγητής λειτουργεί ως διεκπεραιωτής επικοινωνίας
  3. Προτεραιότητα στο αυθεντικό υλικό με διαβάθμιση εργασιών
  4. αποκλειστική χρήση  της ιταλικής γλώσσας.

 

Διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα CEFAD

 

Δίδακτρα: 235 ευρώ κάθε ενότητα.

θα μπορούν να οργανωθούν περιοδικά μαθήματα με φυσική παρουσία όπου κρίνεται αναγκαίο.

 

Οι εξετάσεις του επιπέδου Β2 θα διοργανωθούν στην έδρα του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 

  1. Τμήμα Γλωσσοδιδακτικής

Είναι ένα τμήμα που απευθύνεται σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε διδακτικές τεχνικές για να βελτιώσουν την παρουσία τους στην τάξη και για τη διδασκαλία των 4 δεξιοτήτων.
Στη διάρκεια των μαθημάτων θα δοθούν όχι μόνο διδακτικές φόρμες «έτοιμες για χρήση» αλλά οι σπουδαστές θα κατασκευάσουν οι ίδιοι ολόκληρες διδακτικές ενότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο επάγγελμά τους.

Η εικονική πλατφόρμα (www.cefad.eu) διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα πληροφορικής για μια ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα χρησιμοποιηθούν μέσα όπως Forum (για τις δραστηριότητες που προτείνονται από τον Εκπαιδευτή), Chat (αφιερωμένα στη διδακτική), E-mail (για τις αξιολογήσεις  και την εσωτερική αλληλογραφία), έντυπο υλικό για ανέβασμα στον υπολογιστή, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό.

Πρόγραμμα του τμήματος Γλωσσοδιδακτικής:

1.    Μεθοδολογικές απόψεις
2.  Η συμβολή της νευρογλωσσολογίας στη διδασκαλία/εκμάθηση    μιας ξένης γλώσσας
3.   Οι στρατηγικές εκμάθησης
4.   Πώς να κατασκευάσετε μια διδακτική ενότητα
5.   Οι γλωσσικές δεξιότητες:
α.   Η κατανόηση γραπτού λόγου
β.   Η κατανόηση προφορικού λόγου
6.   Οι γλωσσικές δεξιότητες:
α.   Η παραγωγή γραπτού λόγου
β.   Η παραγωγή προφορικού λόγου
7.   Ένα διαπολιτισμικό μάθημα
8.   Πώς να διδάξετε τη γραμματική. Προτάσεις
9.   Πώς να διδάξετε το λεξιλόγιο. Συγκεκριμένες τεχνικές
10. Μια σημαντική στιγμή στη διδασκαλία/εκμάθηση: η διόρθωση των λαθών
11. Τεχνικές για τη λεξιλογική αξιολόγηση
12. Διδάξτε διασκεδάζοντας: κωμικές τεχνικές
13. Η διδασκαλία/εκμάθηση με τις νέες τεχνολογίες
14. Σύντομη παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Δίδακτρα: 180 ευρώ με εφάπαξ καταβολή.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων το Ιταλικό Ινστιτούτο χορηγεί σε όσους το επιθυμούν ένα Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
• Η δαπάνη για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού ανέρχεται στα 10 ευρώ.


3. Εμπορική Ορολογία

Ιταλική εμπορική ορολογία εξ αποστάσεως (τρίμηνο)
Απαιτείται ένα επίπεδο γλώσσας Β1.

Το τμήμα διαρθρώνεται σε τρίμηνες ενότητες


Απευθύνεται σε: φοιτητές των οικονομικών σχολών και σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την επαγγελματική κατάρτιση που είναι απαραίτητη για να εκφράζονται στα υψηλότερα επίπεδα γλώσσας στο χώρο όπου προορίζονται να εργαστούν. Δεν απαιτείται καμιά προγενέστερη γνώση λεξιλογίου εξειδικευμένων γλωσσικών τομέων.

Στόχοι:Το τμήμα στοχεύει να παρέχει ένα κατάλληλο επαγγελματικό λεξιλόγιο στον τομέα του εμπορίου και στη χρήση της γραπτής και προφορικής ιταλικής γλώσσας στον επιχειρηματικό κόσμο: τραπεζική, οικονομική, ασφαλιστική ορολογία όπως και σχετική με συμβόλαια, καθώς και ορολογία που σχετίζεται με εμπορική αλληλογραφία και με συμβόλαια εργασίας.

Μεθοδολογία: Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να εξελίσσεται κυρίως μέσω της προφορικής έκφρασης, της συνομιλίας, της άμεσης σχέσης καθηγητή- διδάσκοντα και των ερεθισμάτων στην ικανότητα εκμάθησης, η μέθοδος αφορά τη δημιουργία συγκεκριμένων καταστάσεων της επιχειρηματικής ζωής.
Υιοθετείται μια προσέγγιση επικοινωνιακού τύπου με τους ακόλουθους άξονες:

 

Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα σημεία:

α) σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
β) προσφορές και αιτήσεις εργασίας
γ) προσομοιώσεις τηλεφωνικών συνεντεύξεων
δ) Σύνταξη εμπορικών γραμμάτων, φαξ και e-mail
ε) διαχείριση διαπραγματεύσεων
ζ) πιστωτικές διεκπεραιώσεις και τρόποι πληρωμής
η) τιμολόγια και ΦΠΑ
θ) τυπολογία συμβολαίων

 

 

Διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα CEFAD

 

Δίδακτρα: 200 ευρώ κάθε ενότητα.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων το Ιταλικό Ινστιτούτο χορηγεί σε όσους το επιθυμούν ένα Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

• Η δαπάνη για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού ανέρχεται στα 10 ευρώ.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση on line γράψτε στη διεύθυνση  [email protected]

 

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό της ALPHA BANK  αρ. 702-00-2320-000763 στο όνομα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

 

 

WebAgencyAlbatros